Ниво прекинувач со ротациона лопатка NivoROTA EKA-702-1

by / Thursday, 31 May 2018 / Published in Ponuda Nivelco, Special

Опис на продуктот

 • Се користи за индикација на ниво кај грутчести и прашкасти материјали и гранули. Се монтира на резервоари, силуси и контејнери
 • Малиот моќен електро мотор ја придвижува лопатката која ротира слободно во отсуство на медиумот. Кога нивото на лопатката е под нивото на медиумот, моторот се исклучува и истовремено испраќа сигнал до контактниот прекинувач. Кога нивото на гранулите опадне под нивото на ротационата лопатка, моторот се реактивира и истовремено испраќа сигнал.
 • Должина на приклучок: 200мм
 • Мери: Храна, јаглен, песок, камења, варовник, метали, гума
 • Материјал на лопатката: Челик DIN 1.4571
 • Брзина на ротација: 1круг/мин.
 • Димензиии на сензор: Ф6х200mm
 • Густина на медиумот: мин. 0.1 kg / dm3
 • Материјал на заптивач: NPR/FPM
 • Материјал на обвивка: Пластика/Алуминиум
 • True fail-safe version
 • Температура на медиумот: -20 … + 120°C
 • Амбиентална температура: -30°C … + 60°C
 • Притисок: макс.3bar
 • Излез: микро прекинувач SPDT 250VAC, 10A, AC1
 • Напојување: 230VAC (+10% … –15%)
 • Заштита: IP67
 • Целосна заштита: Class I
 • ATEX II 1/2 D Ex tb IIIC T__°C IP67 Da/Db
 • Опција: амортизер EAS-701M (+2.780,00ден.)
 • Производител: Nivelco – Унгарија
 • Гаранциски рок: 3 години
Цена: 13.890,00ден.
  (на залиха)

———————-
Сензор PT100 класа B (+/-0,3°C на 25°C) Мерен ранг: -100°C + 500°C Димензиии на сензор: Ф6х200mm Материјал на сензор: Steel AISI 304 Внатрешна изолација: MgO Магнезиум оксид 20Mohm на 25°C (500Vdc) Капа: DIN/B алуминиумска легура, црвена епоксидна фарба, Kapa: DIN / B aluminiumska legura, crvena epoksidna farba Производител: Pixsys – Италија Гаранциски рок: 2 години Цена: 1.350,00ден. Senzor PT100 klasa B (+/- 0,3 ° C na 25 ° C) Meren opseg: -100 ° C + 250 ° C Dimenzii na senzor: F6h130mm Materijal na senzor: Steel AISI 304 Vnatrešna izolacija: MgO Magnezium oksid 20Mohm na 25 ° C (500Vdc) Kabel: TTS Glass Fiber (-200 … 500 ° C) Proizvoditel: Pixsys – Italija Garanciski rok: 2 godini Cena: 1.350,00den. Temperaturni sondi Pixsys vo Makedonija, Pixsys Pt100 in Macedonia, Pixsys Pt100 Macedonia, Температурни сонди Пиксис во Македонија, Температурни сонди Pixsys во Македонија, Температурни сонди во Македонија, Температурни сонди Македонија, Температурни сензори во Македонија, Температурни сензори Македонија, Пт100 сонди Македонија, ПТ 100 сонди Македонија, PT100 сонди во Македонија, PT 100 сонди во Македонија, Пт100 сензори Македонија, ПТ 100 сензори Македонија, PT100 сензори во Македонија, PT 100 сензори во Македонија, emperaturni sondi Piksis vo Makedonija, Temperaturni sondi Pixsys vo Makedonija, Temperaturni sondi vo Makedonija, Temperaturni sondi Makedonija, Temperaturni sondi vo Makedonija, Temperaturni senzori Makedonija, PT100 sondi Makedonija, PT 100 sondi Makedonija, PT100 prondi vo Makedonija, Pt100 senzori Makedonija, PT 100 senzori Makedonija, PT100 senzori vo Makedonija, PT 100 senzori vo Makedonija, Македонија, Медиа М ДООЕЛ Дистрибутер на Пиксис за Македонија, Media M distributer na Pixsys za Makedonija, Sales department Pixsys Macedonia, Media M representative office for Pixsys Macedonia, Media M representative office for Pixsys in Macedonia, Pixsys representative office in Macedonia, Pixsys distributor for Macedonia, Pixsys Distributor Macedonia, Пиксис дистрибутер за Македонија, Pixsys дистрибутер за Македонија, Pixsys distributer za Makedonija, високо квалитетни температурни сонди Македонија, високо квалитетни температурни сонди во Македонија, високо квалитетни температурни сензори Македонија, високо квалитетни температурни сензори во Македонија, сензори за температура во Македонија, сонди за температура во Македонија, visoko kvalitetni temperaturni sondi Makedonija, visoko kvalitetni temperaturni sondi vo Makedonija, visoko kvalitetni temperaturni senzori Makedonija, visoko kvalitetni temperaturni senzori vo Makedonija, temperaturni senzori vo Makedonija, temperaturni sondi vo Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 sondi Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 sondi vo Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 senzori Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 senzori vo Makedonija, Pt100 senzori vo Makedonija, Pt100 temperaturni sondi vo Makedonija,

TOP
Вашето прашање

Вашата порака

Претиснете Ентер за да започнете