Компанија

Медиа-М се бави со трговија и изведба претежно на мерна опрема. На македонскиот пазар ги застапува Nivelco, Pixsys, Parker, Aktek, Peaktech…

Исто така, компанијата е способна да одговори на секакво барање на клиентелата за било каков производ или техничко решение од областа на електротехниката.

Во прилог е наведена листа на производи кои претставуваат најголем дел од примарната дејност на компанијата:

–    Контактни и бесконтактни мерачи на ниво за сите видови течности и гранулати
–    Ниво прекинувачи
–    Температурни трансмитери и сонди (K, J, E, L, U, N, R, S, B, M, A, C, Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Cu 100, Ni 100)
–    Трансмитери на притисок
–    PH и ORP анализатори
–    Сензори за близина
–    Мерачи на влага
–    Мерачи на проток
–    Уреди за приказ и контрола на ниво
–    Тајмери
–    Временски и SSR релеи
–    PLC уреди
–    PC & Touch панели
–    Напојувања (монофазни и трифазни)
–    Пренапонски заштити
–    Фреквентни регулатори
–    Светлосни тела
–    Електро-инсталациона опрема
–    Вакумски контактори
–    Трансформатори

Конкурентноста на нашата компанија ја гледаме во:

–      Изготвување понуда за бараниот производ во многу краток временски период
–      Висока стручна и техничка поддршка на клиентите
–      Минимално време на достава
–      Ниски и конкурентни цени…